Product - Agile Reporter - Vermeg
AGILE Reporter logo

Verplichte verslaglegging

Voor een strategische oplossing streeft u naar:

 • Beperking van de kosten en de risico’s
 • Optimalisatie van de efficiëntie
 • Geïntegreerd beheer van reglementaire veranderingen
 • Overkoepelende procescontrole
 • Certificatieverplichtingen senior management
 • Betrouwbare en globale verplichte verslaglegging
 • Machinaal leesbare verplichte verslaglegging

AGILE Reporter schémas

AGILE REPORTER value for our clients

Calculation & allocation: Comprehensive calculations from Basel III risks to national statistical allocations
Ratios: Credit & Market Risk, Leverage, Liquidity Coverage, Large Exposures, IRFS standard computations, integration of models and own analysis reporting
International reporting: Coverage including EBA & ECB (COREP, AnaCredit etc), and multiple international regulators in EU, UK, US, and MAS, HKMA, APRA and others
Added value: Capital utilisation, CFO & management information, dashboard status, threshold alerts, key performance metrics
Change management: VERMEG regulatory change management includes horizon management, impact analyses, data deltas and reporting update service
Workflow and maximised automation: Validations, variance, trend and other sanity checks achieve optimised straight-through processing
Process control: Enjoy ‘exceptions only’ intervention & instantly traceable attestation & approval audit trail
Sized & delivered to suit you: Choose from enterprise-wide full automation, or local last mile, on premise, in the cloud or Regulatory-Reporting-As-A-Service

Ervaringen van klanten

UK Bank Sought to streamline regulatory reporting process efficiency

Het hoofd van de afdeling verplichte verslaglegging van de klant van VERMEG, een bank in het Verenigd Koninkrijk, moest ondoelmatigheden uitschiften en wendde zich tot de markt op zoek naar een geschikte oplossing voor de verplichte verslaglegging.
AGILE REPORTER voldeed aan de vereisten:

 • Keuze van AGILE REPORTER uit het aanbod van meerdere concurrenten: Wij bekeken een scala van verschillende verplichte verslagleggingsplatforms en VERMEG bood de beste oplossing om onze verplichte verslaglegging volledig te stroomlijnen en ervan verzekerd te zijn dat wij tijdig voldoen aan de regelgeving.”
 • Vereisten op het gebied van schaalbaarheid en betrouwbaarheid: “Als een groeiende FTSE-250 genoteerde bank wilden wij over een schaalbare, betrouwbare en technologische grondslag beschikken die de flexibiliteit biedt om ons aan te passen en te ontwikkelen naarmate de groei van onze onderneming en ons productaanbod.”

Strategic Solution

De klant van VERMEG, een grote bank in het Verenigd Koninkrijk, bepaalde de behoefte om de verouderde systemen te vervangen door een strategische oplossing voor de verplichte verslaglegging.
De bank wenste het gehele systeem voor de verplichte verslaglegging, ondertekening en certificatieprocessen volledig te herzien.

AGILE REPORTER by VERMEG verving de verouderde systemen en bood aanzienlijke voordelen:

 • Neerlegging: “Geconverteerd naar AGILE REPORTER vanuit onze voorgaande oplossing en met een aanzienlijke verbetering van de methodologie van de neerlegging”
 • Eenvoudiger: “GUI is gebruikersvriendelijker dan ons oude systeem – het vormt voor de gebruiker een positievere & en meer georganiseerde ervaring en maakt de opleiding van nieuwe medewerkers eenvoudiger”
 • Tijd: “het duidelijkste voordeel schuilt in de verwerkingstijd [van een verplicht formulier] – het duurde met onze voorgaande oplossing 1-1½ uur en met AGILE REPORTER duurt het nu slechts een minuut”; “…de snelheid om te printen/te exporteren is verlaagd van ongeveer 30 minuten tot één minuut”; “de bewerking van een inputcel is verminderd van minstens een paar minuten… tot circa één seconde”.
 • Voorkoming van risico’s: “Het risico van een te late neerlegging bij de Fed als gevolg van de traagheid van ons vorige systeem behoort nu tot het verleden”.

Better Systems and Controls

De klant van VERMEG, een binnenlandse mid-tier bank, stond door de regelgeving onder druk om haar systemen en de controle te verbeteren.
De behoefte aan automatisering was economisch gezien noodzakelijk, ongeacht de regelgevende richtlijnen.

De installatie van AGILE REPORTER zorgde voor een omvangrijke optimalisatie en verlichtte de reglementaire risico’s:

 • Kostenbesparing: “De geschatte kostenbesparing bedroeg meer dan 50% in een omgeving waarin het testen traditioneel 50% van de projectkosten bedroeg”
 • Reglementaire efficiëntie: “Bewijs voor de reglementaire autoriteiten dat men beschikt over adequate systemen en controles voor het verplichte verslagleggingsproces”
 • Controlekader: “Automatisering van operationeel risicobeheer – implementatie van een controlekader om problemen op te sporen en tijdig correctieve actie te ondernemen”
 • Resultaat: “gegarandeerde nauwkeurigheid van de verplichte verslaglegging tegen lagere kosten”.

FOLLOW US