GEBRUIKSVOORWAARDEN

Terms of use

1) DEFINITIES

Aanvaarding: Het akkoord van de Bezoeker om deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Internet: Het wereldwijde netwerk van met elkaar verbonden servers en functies die computers in staat stellen om met het http-protocol informatie te raadplegen, en dat deze website toegankelijk maakt.

Gebruiksvoorwaarden: Dit document en al zijn vorige of toekomstige versies.

Bezoeker: Een derde die de website via het internet bezoekt.

Website: Deze pagina's en technische functies die samen digitale informatie bevatten, met inbegrip van koppelingen naar andere websites, en die via het internet publiek toegankelijk zijn.

2) UITGEVER

De uitgever van deze website is:

Vermeg N.V. (hierna Vermeg)

Strawinskylaan 411 (WTC, Tower A, 4de verdieping)

1077 XX, Amsterdam, Nederland

geregistreerd in Nederland, Handelsregister # 24335069

info@vermeg.com

Vermeg kan de informatie op deze Website zonder kennisgeving wijzigen.

3) DOEL VAN DE WEBSITE

Deze Website wordt gepubliceerd om vlot en blijvend toegang te geven tot diverse informatie in verband met Vermeg, zijn softwareproducten en gerelateerde diensten.

4) LICENTIE

Vermeg verleent hierbij een kosteloze, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie aan de Bezoeker, die ze aanvaardt, om de informatie op de Website te raadplegen, uitsluitend met het doel om (i) informatie over Vermeg, zijn softwareproducten, zijn diensten en agenten te vinden om de zakelijke opportuniteit van een licentie op een softwareproduct van Vermeg te evalueren, en/of (ii) om alle relevante algemene informatie te raadplegen die Vermeg wenst te publiceren. De Bezoeker verbindt zich hierbij tot de eerbiediging van de verschillende in de rubriek Intellectuele eigendomsrechten vermelde auteursrechten.

5) BEPERKINGEN

Elk gebruik van de Website voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden is verboden.

6) GARANTIES

Vermeg geeft de Bezoeker geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie op deze Website of op elke site die via een hyperlink op de Website kan worden bereikt.

7) SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, (i) zal ze worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het best overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van Vermeg en (ii) zullen de andere bepalingen van kracht blijven.

8) TOEPASSELIJK RECHT

Vermeg beheert deze Website in zijn kantoren in Parijs, Frankrijk. Vermeg beweert niet dat het materiaal of de diensten op deze Website buiten Frankrijk gepast of beschikbaar voor gebruik zijn. In landen waar hun inhoud illegaal is, is de raadpleging verboden. U mag het materiaal of de diensten op deze Website of een kopie of aanpassing ervan niet gebruiken of exporteren of opnieuw exporteren in overtreding van een toepasselijke wet of reglementering, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten en reglementen die de export beperken. Als u deze Website buiten Frankrijk gebruikt, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en uitgelegd volgens de wetten van de Franse staat, zonder inachtneming van conflicterende wetgeving.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

INLEIDING

Dit is het privacy- en cookiebeleid van de website www.vermeg.com. Het beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen en legt uit hoe de informatie wordt gebruikt om u diensten te verlenen. Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en zullen worden overgebracht naar andere entiteiten van Vermeg, naar onze leveranciers van analytische cookies en onze externe onderaannemers, zoals de hostingleverancier.

Dit beleid zal van tijd tot tijd worden geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe functies aan de Website toevoegen die het gebruik van persoonsgegevens vereisen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Vermeg houdt zich aan goede praktijken voor de verwerking van persoonsgegevens, volgens de relevante reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij gebruiken persoonsgegevens die u ons bewust via onze website verstrekt. Wanneer u met vragen of verzoeken contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u hebt verstrekt om op uw vraag te antwoorden. Wanneer u bijvoorbeeld via ons contactformulier contact met ons opneemt, zullen wij u de volgende informatie vragen: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen.

BEVEILIGING

Vermeg beveiligt uw persoonsgegevens met verscheidene technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, beveiligde servers en overeenkomsten voor gegevensverwerking met derden die onze Website hosten.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Cookies helpen ons om meer te leren over de manier waarop de Website wordt gebruikt, zodat wij de algemene ervaring kunnen verbeteren.

Wij gebruiken analytische cookies van derden, bv. Google Analytics van Google Inc., voor analytische doeleinden en om de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van onze Website te verbeteren. Google Analytics of Google Inc. kan Vermeg samengevoegde statistische informatie bezorgen over uw gebruik van deze website.

Indien u niet toestemt met het gebruik van de cookies van Google Analytics, zullen wij een functionele 'no-follow' cookie op uw apparaat plaatsen om uw keuze te onthouden. Deze cookie vervalt na 180 dagen.

Om uw browser van deze metingen uit te sluiten, bezoekt u de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Naast het gebruik van Google Analytics, zoals hierboven uitgelegd, is het ook mogelijk dat de verschillende sociale media waar onze Website naar verwijst, zoals Facebook, Twitter, Google+ enzovoort, cookies op uw apparaat plaatsen. Sociale media gebruiken deze cookies om functies te activeren en om informatie te verzamelen die zij voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

De sociale netwerken zullen u waarschijnlijk identificeren met hun applicatieknop, zelfs als u die knop niet hebt gebruikt toen u onze Website bezocht. Dit type applicatieknop stelt het sociale netwerk namelijk in staat om uw navigatie op onze Website te volgen, gewoon omdat uw account op het sociale netwerk tijdens uw navigatie op onze site door uw computer werd geactiveerd (open sessie). Wij oefenen geen controle uit over het proces dat sociale netwerken gebruiken om informatie over uw navigatie op onze Website te verzamelen en ze te koppelen aan de persoonsgegevens die zij bezitten.

Wij verzoeken u om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om te weten voor welke doeleinden, in het bijzonder reclame, zij de via applicatieknoppen verzamelde navigatie-informatie gebruiken. Hun privacybeleid moet u de mogelijkheid geven om uw keuzerecht bij de sociale netwerken te gebruiken, in het bijzonder door uw gebruiksaccounts voor elk netwerk in te stellen.

Om het privacybeleid van de voornoemde sociale netwerken te lezen, klikt u op de naam van het gewenste netwerk:

•Facebook - https://www.facebook.com/help/cookies

•Twitter - https://twitter.com/privacy

•Google + - https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Als u de inhoud van de Website van Vermeg via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina's op de sociale media-websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke media.

U kunt op elk ogenblik cookies inschakelen of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te aanvaarden of te weigeren, of om een melding te ontvangen voor u een cookie aanvaardt van de website die u bezoekt. Bovendien kunt u cookies verwijderen door de map 'cookie' die de browser gebruikt leeg te maken. Elke browser heeft verschillende procedures voor de behandeling van cookies. De volgende links leiden naar specifieke instructies voor de meest courante browsers:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Alle gegevens die wij via cookies verzamelen, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Als u de instructies in de helpfunctie van uw browser volgt, kunt u gemakkelijk persistente cookies van uw computer verwijderen of zelfs voorkomen dat uw computer cookies aanvaardt op de websites die u bezoekt. Het blokkeren van cookies of het verwijderen van cookies van uw computer zal u niet beletten om de Website te bezoeken en te bekijken, maar bepaalde functies, zoals peilingen en tools, zullen niet of minder goed werken.

ANDERE WEBSITES

De Website van Vermeg kan verwijzingen, met inbegrip van hyperlinks, bevatten naar websites die door andere bedrijven/personen of door sociale media worden aangeboden. Vermeg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy- en cookiebeleid geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites.

TOEGANG, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die door Vermeg worden verwerkt gratis in te zien, te corrigeren en te verwijderen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

Als u uw persoonlijke gegevens die door Vermeg worden verwerkt wilt bijwerken, corrigeren of verwijderen, stuurt u uw verzoek naar dpo@vermeg.com. U wordt gevraagd om uw identiteit te bewijzen.

Als u vragen of klachten hebt over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u een e-mail sturen naar dpo@vermeg.com.

RECHTEN

©VERMEG N.V. 2011, alle rechten voorbehouden.

Deze website wordt beschermd door het auteursrecht en internationale verdragen.

VERMEG® is een door OAMI geregistreerd handelsmerk.

VERMEG Solutions (Solife©, Soliam©, Megara©) en Technologies (Palmyra) zijn eigen softwareproducten van VERMEG N.V. en zijn filialen en worden beschermd door het auteursrecht en internationale verdragen.

De vermelde handelsmerken zijn het bezit van hun legitieme eigenaren.

Illustraties/foto's: VERMEG N.V.

FOTO'S

-foto's GIZ/Chamsi Dib
-M. Gottschalk/photothek.net