Financiële markten en effectendiensten

LOODGIETERS EN ZIENERS, OP ZOEK NAAR VERTROUWEN IN WOELIGE TIJDEN

Op de financiële en de effectenmarkten hebt u een dubbele taak: als loodgieter voor de efficiëntie van de processen en de kosten, als ziener voor de prospectieve strategie.

Maar vandaag scheppen de volatiliteit van de markten en de onvoorspelbare houding van de sleutelspelers nieuwe uitdagingen: bij de zieners groeit de onzekerheid ...

En de toenemende druk beïnvloedt alle marktinfrastructuren: van marktgeleide initiatieven (T2S) en standaardisering (OTC, onderpandprocessen) tot ontregelende initiatieven (Blockchain) ...

Megara© FOR FINANCIAL MARKETS & SECURITIES SERVICES
  • Volledig pakket voor de post-transactieverwerking
  • Multi-entiteiten, multi-markten en hubdiensten
  • Lokale en globale bewaring
  • Geautomatiseerde afwikkeling
  • Eind-tot-eindverwerking van corporate actions
Volgende

Megara© voor financiële markten en effectendiensten is een volledig en modulair pakket voor de post-transactieverwerking.

Megara© is ontworpen met de geavanceerde technologie van zijn innovatieve 3 Views-architectuur: Operations View, Client View en Market View. Zo kan Megara© vlot nieuwe markten en klanteneisen integreren zonder weerslag op de bestaande operaties.

Als sleutelspeler op marktinfrastructuren, lokale of globale bewaarder of asset servicer doet u met Megara© altijd uw voordeel met een Swift-gecertificeerde native oplossing met native ISO 20022 messaging, gebaseerd op een best-of-breed gegevensbeheer en positiebehoud.

Megara by Vermeg for Financial Markets & Securities Services Web portal Settlement Corporate Actions API enabled Collateral Management Compliance Stock Lending Cash Management Add-Ons /Components (DataWarehouse ,...) e Megara by Vermeg Data Management Position-Keeping Message Broker / Connectivity Built-in Audit Trail Compliance & Regulatory

Retail en/of wholesale, lokaal en/of globaal: Werk overal

Beperk de kosten en de complexiteit: één enkele hub

Breid uw activiteiten uit door de volledige waardeketen te bestrijken (of beperk u tot één module): DvP, Settlement, Corporate Actions, Collateral Management …

Zorg dat u klaar bent voor T2S (als DCP of ICP)

Houd altijd gelijke tred met de evoluties van de reglementering (globaal of lokaal).

Profiteer van native en realtime connectiviteit volgens de beste wereldnormen (Swift, ISO20022…)

Doe uw voordeel met een beproefde implementatiemethodologie met configureerbare integratielaag, voor een time-to-market uitrol

Bewaar een volledig auditspoor en houd een geschiedenis van de wijzigingen bij

HERVORMING VAN EEN CENTRALE HUB VOOR DE EXPANSIE VAN MULTILOKALE BEWARING

Onze klant is zowel een multilokale bewaarder die met specifieke implementaties meerdere landen bestrijkt, als een globale bewaarder vanuit zijn hoofdkwartier.

De toegenomen concurrentie en de druk op de prijzen zetten onze klant ertoe aan om zijn kosten drastisch te beperken en een hoogwaardige hub servicing te implementeren.

Met Megara© werd die uitdaging een succes. Onze klant koos voor het gebruik van Megara© in één operationeel centrum, met een rechtstreekse verbinding met de lokale CSD.

Dankzij Megara© is dat gedurfde nieuwe model nu een realiteit, van één operationeel centrum naar multilokale CDS-verbindingen. Het project werd in minder dan 20 maanden voltooid en profiteerde daarbij van de flexibiliteit van Megara© voor lokale configuraties.

De STP-indicatoren zijn drastisch verbeterd en onze klant is nu klaar om nog veel meer nieuwe markten te bestrijken.

EEN PARADIGMAVERSCHUIVING NAAR GLOBALE BEWARING, VOOR MEER BUSINESS

In dit geval is onze klant een grote lokale bewaarder die voor institutionele en retailklanten werkt. Hij wou wijzigingen in de reglementering benutten om zijn activiteit naar globale bewaring uit te breiden en bijkomende landen voor lokale bewaring te bestrijken.

Zijn vorige platform was een complex netwerk van oudere toepassingen met heterogene technologieën. Het was duur en erg riskant, en het leek onmogelijk om het schaalbaarder te maken. Het businessplan en de strategische ambities van onze klant vroegen om een ingrijpende modernisering en een echte paradigmaverschuiving.

Megara© voldeed aan alle verwachtingen en eisen om deze ambities waar te maken, met één enkel geïntegreerd platform dat alle oudere toepassingen overbodig maakte.

Na een project van 22 maanden in een relatie van wederzijds vertrouwen en nauwe samenwerking levert onze klant nu hoogwaardige diensten aan lokale en internationale institutionele klanten.

Megara© werkt niet alleen voor wholesale, maar dankzij de verbinding in real time met veel banknetwerken ook voor een brede basis van retailklanten.

De schaalbaarheid van Megara© met multi-entiteiten maakt een geïntegreerde, vlotte uitbreiding met nieuwe bewaringsactiviteiten mogelijk.

Kies voor een nieuw paradigma met Megara© en breng uw activiteit in een hogere versnelling, overal!