Blog

Een proactievere aanpak bij het beheer van onderpandtransacties
16/10/2018

De laatste maanden om ons in regel te stellen met de EMIR (European Market and Infrastructure Regulations) gaan zo onderhand in. Volgens een onderzoek van ISDA zullen meer dan 10.000 tegenpartijen in 2019 en 20201 grote gevolgen ondervinden van deze verordening. Voor de meeste betrokken actoren volstaan de getroffen voorbereidingen niet en de gevolgen van deze verordening worden vaak onderschat of zijn te weinig gekend. En hoewel de inhoud van…

Artificiële Intelligentie & Robotica – Gevolgen voor de sector
15/10/2018

De recente explosie van datavolume en rekenkracht heeft geleid tot een drastische herwaardering van de Artificiële Intelligentie (AI) in verschillende sectoren, waaronder de financiële sector. De uitdagingen en beperkingen van AI vormen een “bewegend doelwit” voor leidinggevenden: het is niet gemakkelijk om een toonaangevende rol te spelen in iets dat zich steeds zo snel ontwikkelt.  Dit beknopte artikel toont u de commerciële gevolgen van AI, de mogelijke toepassingen voor effectendienstverleners en…

DevOps-koorts bij software-uitgevers
19/09/2018

Het uitgeven van software is een vrij recent fenomeen in een wereld waar ICT een prille vijftiger is.Dat er in die afgelopen vijf decennia ontzettend grote stappen voorwaarts zijn gezet, zal niemand ontkennen. De kracht van computers evolueerde aanvankelijk tegen een duizelingwekkend tempo om vandaag wat gas terug te nemen en ruimte te laten voor miniaturisering. Software die 30 jaar geleden zowat uitsluitend in de bedrijfswereld werd gebruikt, staat vandaag…

De uitdagingen van het ‘Eurosystem Collateral Management System’ beter begrijpen
10/07/2018

Met de uitvoering van het Vision 2020-programma is het Eurosysteem begonnen aan een ambitieuze poging om de marktinfrastructuren te moderniseren om tot een betere integratie en harmonisatie van de effecten- en cashdiensten binnen de eurozone te komen en de eurozone zo aantrekkelijker te maken voor beleggers. In het kader van dit programma heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) drie belangrijke moderniseringsinitiatieven goedgekeurd: Het TIPS (Target Instant Payment…

Digitalisering van de dienstverlening: hoe de verzekeringsmarkt een metamorfose ondergaat
09/07/2018

Het voortdurend wijzigende wetgevende kader en de eisen van de consument stellen de verzekeringssector voor bijzondere uitdagingen: een betere harmonisering van de informatiesystemen en meer flexibiliteit van de dienstverlening. Dit vraagt om geïntegreerde oplossingen, om deze evoluties het hoofd te kunnen bieden. Heel wat ondernemingen in de sector ondergingen een gedaanteverwisseling: ze bieden diensten aan waarmee de eindklant een actievere rol kan spelen in zijn behoeften, worden steeds concurrerender met hun…

Distributie van bank- en verzekeringsproducten: zichzelf heruitvinden, een kwestie van overleven!
29/04/2018

•Evoluties in de wetgeving maar ook digitalisering zorgen ervoor dat de distributie van financiële producten moet evolueren.•De concurrentie van de insurtechs en fintechs verscherpt de urgentie om zich te differentiëren.De inwerkingtreding van de Richtlijn betreffende de Verzekeringsdistributie (IDD of Insurance Distribution Directive) op 1 oktober aanstaande vereist van de netwerken van tussenpersonen dat ze hun kwaliteitsniveau herzien: traceerbaarheid van de adviesplicht, invoering van controleprocedures in verband met de conceptie en…

Artificiële intelligentie om financiële transacties te beveiligen
29/04/2018

De financiële wereld is cruciaal voor de wereldwijde economie, en daarom een van de sterkst gereguleerde sectoren. Financiële instellingen hebben ten aanzien van hun klanten een transparantie- en veiligheidsplicht. De inwerkingtreding van de Europese richtlijn MiFID II in het begin van het jaar met betrekking tot de markten van financiële instrumenten moet de klanten meer transparantie en bescherming bieden. De Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) legt dan weer hogere…

MiFID II: is het einde van de open architectuur in zicht?
10/03/2018

De distributie van beleggingsproducten kende een heuse big bang in Europa toen met het nieuwe jaar ook de herziene richtlijn 2014/65/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, ofwel MiDIF II, ingevoerd werd. Hoe zullen de onafhankelijke financiële adviseurs en andere adviesorganen de enorme hoeveelheid te verzamelen en te analyseren financiële informatie verwerken en zo competitief blijven, nu de regels rond informatieplicht tegenover de eindklant verstrengd zijn (zowel kwantitatief als kwalitatief)?Verzekeraars en…

Van het kader tot de details: kiest u best voor een voorgebouwde applicatie of eentje op maat?
09/03/2018

Al sinds de jaren 90 verschijnen er nieuwe oplossingen op de markt die de productiviteit van ontwikkelaars de hoogte injagen. Door de opkomst van verschillende codegeneratoren en automatische programmering worden developerteams aangemoedigd om kennis uit te wisselen. Ze worden geholpen om beroepsgebonden uitdagingen te modelleren, de MCI (mens-computerinteractie) in kaart te brengen en toegang tot databanken te regelen.Toen was er nog geen DotNet, geen Java, enz. Er bestond ook geen…

Life insurance: the flat tax will change the landscape!
21/11/2017

The legislator has ratified the creation of a flat tax on capital income, within the framework of the parliamentary debates on the Budget Bill (BB) 2018. This single flat tax, at a rate of 30 %, will be the biggest upheaval in the French life insurance market since the 1998 reform.For Vermeg, the configuration of this new tax – application of the 30 % tax rate (fiscal charges and social…